Sản phẩm và dịch vụ.

Barco là nhà cung cấp lớn nhất trên thế giới trong lĩnh vực hiển thị chuyên nghiệp. Sản phẩm của công ty phục vụ trong hầu hết các lĩnh vực từ giải trí, chiếu phim, mô phỏng, thực tại ảo, trung tâm điều khiển, an ninh, quốc phòng cho đến hiển thị phục vụ chẩn đoán hình ảnh, chăm sóc sức khỏe.

 

Câu chuyện thương hiệu

Chúng tôi với độ ngũ cán bộ trẻ tuổi, năng động luôn khao khát học hỏi và tích lũy những tiến bộ mới nhất của thế giới trong lĩnh vực hiển thị cao cấp.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Các mục (*) là bắt buộc.