Màn hình Mammography / Breast Tomosynthesis

Nio color 5MP MDNC-6121

Nio Color 5MP cung cấp độ sáng rất cao ,màu sắc được tự động căn chỉnh và hình ảnh được hiển thị chi tiết nhất , bao gồm c ...

Coronis Uniti MDMC-12133

Màn hình duy nhất hiển thị hình ảnh PACS và mamography Coronis Uniti® là màn hình hiển thị duy n ...

Đối Tác