Màn hình Chẩn đoán Lâm sàng

MDRC 2321

Liên hệ

MDRC 2321

Màn hình 21” Eonis® được xây dựng để phù hợp với các chuyên gia y tế. Màn hình l&agrav ...

MDRC 2324

Liên hệ

MDRC 2324

Màn hình 24” Eonis® được xây dựng để phù hợp với các chuyên gia y tế. Màn hình l&agrav ...

MDRC 2222 BL

Liên hệ

MDRC 2222 BL

Màn hình 22" Eonis được xây dựng dành riêng cho các chuyên gia y tế.Đây là sự kết hợp của h ...

MDRC 2222 WP

Liên hệ

MDRC 2222 WP

Màn hình nha khoa Eonis là giải pháp hoàn hảo đáp ứng hàng loạt các nhu cầu mà nhiều nh ...

Đối Tác