Máy chủ quản lý TransForm N Management Server

Máy chủ quản lý TransForm N là một nút dịch vụ chạy CMS (bộ quản lý phòng điều khiển của Barco) cung cấp chức năng cốt lõi của hệ thống hiển thị h&igra...

Liên hệ

Availability:Unlimited

Máy chủ quản lý TransForm N là một nút dịch vụ chạy CMS (bộ quản lý phòng điều khiển của Barco) cung cấp chức năng cốt lõi của hệ thống hiển thị hình ảnh được nối mạng. Phần mềm này quản lý tất cả phần cứng và sắp xếp bố trí nội dung hiển thị được chia sẻ giữa các màn hình và trạm vận hành khác nhau trong một hệ thống hiển thị được nối mạng.

Tính năng và lợi ích
- Quản lý các nút đầu vào, đầu ra và dịch vụ
- Vận hành và chia sẻ thông tin
- Chạy bộ phần mềm CMS

  Download spec sheet
Specifications  
Software CMS-200 Control room management suite
Licensing Flexible CMS-200 software licensing options available
Operating system Linux
Article number R9835100 TFN Central Server (HW incl. SW Media Pack)
R7600125 TFN Server R330-D1 (Redundancy)
Platforms Enterprise-class Server R330-D1
Barco CMS-200

Bình luận

Họ tên:
Email:
Nội dung

Brand & Clients