Clickshare CMS-1

ClickShare làm cho kết nối với hệ thống video các phòng họp trở lên dễ dàng ,với một cú nhấp chuột không chỉ giúp người trình b&agra...

Liên hệ

Availability:Unlimited

ClickShare làm cho kết nối với hệ thống video các phòng họp trở lên dễ dàng ,với một cú nhấp chuột không chỉ giúp người trình bày có được trình bày trên màn hình trong một giây, nhưng nó cũng cho phép những người khác trong cuộc họp để tham gia tích cực hơn. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng ClickShare nút độc đáo, hoặc bằng cách cài đặt một ứng dụng đơn giản để chia sẻ nội dung từ điện thoại thông minh Android hoặc iOS hoặc máy tính bảng. Kết quả là nâng cao hiệu quả cuộc họp và ra quyết định tốt hơn.

Với bất kì một thiết bị nào và một cú click ,điều bạn cần sẽ xuất hiện ngay trên màn hình.

Một ClickShare CSM-1 bộ gồm hai thiết bị USB-powered (các 'Buttons ClickShare') và một đơn vị cơ sở. Các đơn vị cơ sở có một kết nối cố định với hệ thống hiển thị các phòng họp, và chăm sóc của tất cả các xử lý cần thiết. Người dùng muốn có được trình bày trên màn hình phòng họp lớn, chỉ cần kết nối một nút vào máy PC hoặc MAC của họ. Họ bắt đầu ứng dụng, nhấn nút ClickShare và ngay lập tức máy tính để bàn của họ là không dây chuyển giao cho các hệ thống hiển thị lớn. Ngoài ra, khi sử dụng một điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng (hoặc iOS hoặc Android-powered), một ứng dụng đơn giản cho phép bạn chia sẻ nội dung là tốt. Một tối đa hai người có thể hiển thị nội dung của họ trên màn hình cùng một lúc.

Một động lực cho cuộc họp mới
ClickShare thay đổi cách bạn đáp ứng. Thay vì tập trung vào một người dẫn chương trình, ClickShare khuyến khích mọi người tham dự tham gia. Bằng cách hiển thị nội dung trực quan trên màn hình phòng họp lớn, nó trở nên dễ dàng hơn cho tất cả mọi người để chứng minh quan điểm của họ. sử dụng dễ dàng-của-sự ổn định và của hệ thống, cũng hạn chế đáng kể số lượng các can thiệp cần thiết của bộ phận CNTT.

Tính năng, đặc điểm

Nhỏ nhưng mạnh mẽ

Đơn vị cơ sở CSM ClickShare được làm rõ ràng cho phòng họp tiêu chuẩn, làm tối ưu ngân sách của mỗi công ty.

  Download spec sheet
General specifications Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit
Mac OSX 10.10/10.11
Operating system Android v5 & v6 (ClickShare app)
iOS 8 & 9 (ClickShare app)
Video outputs HDMI (video and audio), 15-pin VGA
Frame rate Up to 30 fps depending on environment

Bình luận

Họ tên:
Email:
Nội dung

Brand & Clients