Màn hình lâm sàng

Màn hình lâm sàng

Màn hình lâm sàng 2MP, MDRC 2324

Màn hình 24” Eonis® được xây dựng để phù hợp với các chuyên gia y tế. Màn hình là sự kết hợp hoàn hảo của hình ảnh chất lượng cao, đồng nhất, một thiết kế linh hoạt, thời thượng với chất lượng luôn được đảm bảo.

Màn hình lâm sàng 2MP, MDRC 2321

Màn hình 21” Eonis® được xây dựng để phù hợp với các chuyên gia y tế. Màn hình là sự kết hợp hoàn hảo của hình ảnh chất lượng cao, đồng nhất, một thiết kế linh hoạt, thời thượng với chất lượng luôn được đảm bảo.

Màn hình lâm sàng 2MP, MDRC 2222

Màn hình 22" Eonis được xây dựng dành riêng cho các bác sỹ, các chuyên gia y tế.Đây là sự kết hợp của hình ảnh chất lượng cao , đồng nhất với thiết kế thời thượng, hấp dẫn mà vẫn đảm bảo chất lượng.