Giải phép video wall controller Barco

Giải phép video wall controller Barco

NGS-D320 Pro

NGS-D320 Pro là bộ giải mã và mã hóa H.264 được kết nối mạng linh hoạt và mạnh mẽ. Với một thiết kế thanh lịch, hình dáng nhỏ gọn và hoạt động yên lặng cho phép thiết bị được sử dụng trong mọi tình huống, cả trong môi trường văn phòng và trong các ứng dụng cần chạy liên tục 24/7.

Do tính linh hoạt của nó, NGS-D320 Pro có thể được cấu hình trong thời gian chạy như bộ mã hóa kép, bộ giải mã kép hoặc bộ mã hóa và giải mã kết hợp, cho cả nội dung DVI, HDMI và DisplayPort, có hoặc không có nguồn âm thanh & USB HID. Sự kết hợp của các chức năng này, với điều khiển bàn phím và chuột tích hợp trong một thiết bị duy nhất để tạo ra một hệ thống liền mạch cho việc chia sẻ ứng dụng, mô phỏng và đào tạo.

NGS-D320 Lite

NGS-D320 Lite là một bộ giải mã và giải mã H.264 linh hoạt và mạnh mẽ được nối mạng. Thiết kế thanh lịch, yếu tố hình thức nhỏ và hoạt động im lặng cho phép thiết bị được sử dụng trong mọi tình huống, cả trong môi trường văn phòng và trong các ứng dụng quan trọng 24/7.

Do tính linh hoạt của nó, NGS-D320 Lite có thể được cấu hình trong thời gian chạy dưới dạng bộ mã hóa hoặc bộ giải mã, cho cả nội dung DVI, HDMI và DisplayPort, có hoặc không có âm thanh. Sự kết hợp của các chức năng này,

với điều khiển bàn phím và chuột tích hợp trong một đơn vị, là lý tưởng để tạo ra một môi trường liền mạch để chia sẻ, mô phỏng và đào tạo ứng dụng.

Transform N Server

Transform N Server là node quản lý (bộ quản lý phòng điều khiển của Barco) cung cấp chức năng cốt lõi của hệ thống hiển thị hình ảnh được nối mạng. Phần mềm này quản lý tất cả phần cứng và sắp xếp bố trí nội dung hiển thị được chia sẻ giữa các màn hình và trạm vận hành khác nhau trong một hệ thống hiển thị được nối mạng.