Tin tức

Cập nhật thông tin mới nhất về công nghệ
port8

Giải pháp hiển thị Barco cho màn hình quảng cáo và phông nền trong các studio

Giải pháp hiển thị Barco cho màn hình quảng cáo và phông nền trong các studio

Xem thêm
port8

ClickShare trong trụ sở GE China, một lựa chọn hoàn hảo cho hệ thống văn phòng làm việc cao cấp

ClickShare trong trụ sở GE China, một lựa chọn hoàn hảo cho hệ thống văn phòng làm việc cao cấp

Xem thêm
port8

Barco giúp mang lại độ chân thực hoàn hảo cho bộ mô phỏng Bell 429 của TRU

Barco giúp mang lại độ chân thực hoàn hảo cho bộ mô phỏng Bell 429 của TRU

Xem thêm
port8

Hệ thống hiển thị dữ liệu Barco là “trùm sò” tại Metro Quảng Châu

Hệ thống hiển thị dữ liệu Barco là “trùm sò” tại Metro Quảng Châu

Xem thêm