Cơ quan giao thông vịnh Massachusetts

Khi nhận được khoản tài trợ trị giá 6 triệu đô la từ Bộ An ninh Nội địa để cải tạo Trung tâm Kiểm soát Hoạt động, Cơ quan Giao thông Vận tải Massachusetts (MBTA) đã đáp ứng được nhu cầu quan trọng nhất của nó: hiển thị thông tin từ các mạng lưới và địa điểm khác nhau một cách nhanh chóng, mạch lạc.

Vistacom đã tạo ra một hệ thống màn hình ghép dài hơn 100 feet bao gồm 60 tầm màn chiếu sau Barco vô cùng trực quan và đầy đủ tính năng. Giờ đây, MBTA có thể hiển thị hình ảnh chính xác, sắc nét từ tối đa 100 kênh truyền phát video, giúp nâng cao đáng kể nhận thức tình huống của mạng lưới giao thông. Hệ thống mới cho phép MBTA xem và quản lý nhiều loại dữ liệu quan trọng theo cách có tổ chức để đáp ứng hiệu quả với các tình huống quan trọng. Jim Ferlino, Hiệu trưởng của Vistacom, nhà tích hợp hệ thống AV của dự án Allentown cho biết.

 

Hệ thống Barco TransForm N và phần mềm Bộ điều khiển phòng điều khiển CMS-200 được kết hợp nhằm tổ chức, kiểm soát và chia sẻ dữ liệu và video giữa các nhóm để hỗ trợ và tăng cường quá trình ra quyết định.

Theo Barco.com