Cải thiện mức độ an toàn và nâng cao nhận thức tình huống tại bang Morelos Mexico

Cải thiện mức độ an toàn và nâng cao nhận thức tình huống

Để tạo điều kiện cho sự phối hợp của tất cả các cơ quan chịu trách nhiệm về an toàn và cung cấp các dịch vụ khẩn cấp, Bang Morelos đã phát triển một cơ sở điều phối, điều chỉnh, kiểm soát, truyền thông và điện toán. Trung tâm tự hào có các nền tảng công nghệ mới nhất, như mạng viễn thông, mạng vô tuyến, hệ thống thông tin cũng như các dịch vụ khẩn cấp, an ninh dân sự và doanh nghiệp, đô thị. Tại phòng trung tâm của trung tâm mới là một giải pháp màn hình ghép Barco hiện đại để tăng cường hình ảnh hợp tác và nhận thức tình huống trên khắp Morelos.

 

Hình dung nâng cao, dễ quản lý

Chính phủ đã cài đặt hơn 1000 camera giám sát được theo dõi bằng hệ thống màn hình ghép cấu hình 5x3 Barco OverView OL-721 với sự hỗ trợ của nhà tích hợp AV ItalSystems. Đối với phòng khủng hoảng, giám sát và các dịch vụ tại NOC và SOC, Bang đã triển khai một số màn hình ghép LCD với vết ghép rất nhỏ như NSL-4621. Bộ điều khiển Barco quét TransForm N kết hợp với phần mềm bộ quản lý phòng điều khiển CMS-200 (V. 2.7), cho phép người dùng hiển thị và chia sẻ nội dung của nhiều nguồn hình ảnh đầu vào được truyền qua giao thức mạng IP.

 

Kết quả mang lại một nền tảng vo cùng trực quan được nối mạng đã thực sự đảm bảo khả năng mở rộng cho tương lai.

 

Theo Barco.com