Bệnh viện đại học quốc gia Jeju lựa chọn màn hình Barco

Giải pháp Barco cung cấp gồm có: Nio color 3MP (MDNC 3421); Coronis 5MP LED (MDCG 5221); Coronis Fusion 6MP (MDCC 6430); Display controller MXRT 5600; Intuitive Workflow Tools.  Nhờ vào các giải pháp trên, các bác sỹ xquang tại bệnh viện có thể tự tin chẩn đoán chính xác và hiệu quả, tránh bỏ sót tổn thương.

Dr. Jeongseop Lee của JNUH phát biểu: “ Với danh tiếng về chất lượng hàng đầu của Barco,  sẽ giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bệnh nhân.”

Theo Barco.com