Barco giúp Deloitte nâng cấp trải nghiệm học tập

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi hợp tác, trao đổi hiệu quả hơn bao giờ hết, cho dù tất cả họ đang ở trong cùng một phòng hoặc ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Frederik Debrabander, Đối tác tại Deloitte cho biết

 

Trải nghiệm học tập tốt hơn

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi là những người bản địa áp dụng công nghệ kỹ thuật số toàn bộ trong một thế giới di động hiện nay. Chúng tôi muốn cung cấp cho họ các công cụ giáo dục sáng tạo, tính tương tác cao của Đối tác của Deloitte, Frederik Debrabander cho biết. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng các sản phẩm như weConnect cho phép trải nghiệm học tập phong phú hơn và tốt hơn, chúng tôi quyết định hợp tác với Barco. Kết quả? Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi hợp tác hiệu quả hơn bao giờ hết, cho dù tất cả họ đang ở trong cùng một phòng hoặc ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

Theo Barco.com