PHÒNG HỌP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Năm 2018, Cetech đã cung cấp hệ thống màn hình ghép chuyên dụng Samsung UM55H-E cấu hình 3x3, lắp đặt tại Phòng Họp của Học Viện Tài Chính.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CETECH

Địa chỉ: Tầng 6, số 42A Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024. 629.489.40

Email: contact@cetech.com.vn