Giải pháp hiển thị không dây Barco

ClickShare CSE-200

Liên hệ

ClickShare CSE-200

ClickShare CSE-200 Hệ thống giải pháp thuyết trình không dây cho phòng họp cỡ vừa và nhỏ  Sự sáng tạ ...

Clickshare CMS-1

Liên hệ

Clickshare CMS-1

ClickShare làm cho kết nối với hệ thống video các phòng họp trở lên dễ dàng ,với một cú nhấp chuột kh& ...

Đối Tác