SAMSUNG

 

Là một công ty hàng đầu về công nghệ kỹ thuật số, Samsung Electronics đang bước vào một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, bản sắc văn hóa công ty và đóng góp cho xã hội toàn cầu. Để chúng tôi đạt được các mục tiêu của mình, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ và có được sự hỗ trợ đầy đủ của các nhà cung cấp hàng đầu.

Samsung Electronics tìm kiếm các đối tác tiềm năng đẳng cấp thế giới có các công nghệ cách tân và nổi bật để hợp tác & tạo ra các cơ hội kinh doanh mới.
Cùng với các nhà cung cấp, chúng tôi hợp tác với nhau để đạt được một mục tiêu chung: Trở Thành Công Ty Tốt Nhất Thế Giới.

Nếu bạn muốn làm đối tác của Samsung Electronics, vui  lòng nhấp vào đây .
Cùng nhau chúng ta sẽ tạo ra tương lai của những trải nghiệm kỹ thuật số.

Hiến Chương Đạo Đức Kinh Doanh Trong Thu Mua

Chúng tôi, những người mua của Samsung Electronics, công nhận và chấp nhận vai trò quan trọng của mình trong việc nâng cao các giá trị cho khách hàng của mình.

Trong nỗ lực quan trọng này, chúng tôi sẽ tiến hành mọi giao dịch với các nhà cung cấp của mình một cách trung thực và liêm chính để đảm bảo sự tăng trưởng và thịnh vượng chung. Chúng tôi cũng hiểu và tuân thủ pháp luật, quy định và các quy tắc điều chỉnh hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Ein Diagramm, das die Werte von Offenheit, Fairness und Win-Win in der Beschaffungsphilosophie von Samsung darstellt

Biểu Tượng Thu Mua

Samsung Electronics và Các Nhà Cung Cấp sẽ hợp tác để tạo ra hiệu suất cao nhất nhắm đến mục tiêu trở thành công ty Hàng Đầu Thế Giới trên cơ sở lý tưởng "Hai Bên Cùng Có Lợi", cùng tồn tại và cùng thịnh vượng giữa